Az eskuvoclassic.hu webszájton található tartalom az Flagrans-2001 Kft. szellemi tulajdona

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.eskuvoclassic.hu szájtra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A Flagrans-2001 Kft. fenntart minden, a webszájton bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A webszájhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Flagrans-2001 Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a webszájt egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A webszájt tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Flagrans-2001 Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Flagrans-2001 Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Flagrans-2001 Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A webszájttól értesüléseket átvenni csak a webszájtra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a webszájtra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az eskuvoclassic.hu domain név, valamint az “eskuvoclassic.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az A Flagrans-2001 Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A partnereink honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az A Flagrans-2001 Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az eskuvoclassic.hu weboldalon található fenti tartalmak, valamint a fent megjelölt védjegy jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Flagrans 2001 Kft. jogosulatlan felhasználás esetén jogszerűen követelheti a jogsértés abbahagyását, az azzal okozott kárainak megtérítését, valamint a felhasználás által elért gazdagodás visszatérítését; továbbá – a Btk. 384-385. §§-ai, valamint a 388. §-a szerinti bűncselekmények bármelyikének megvalósulása esetében – büntető feljelentéssel élhet.